Covid-19

Hur kan vi hjälpa dig?

Hela Ford-organisationen tar rådande situation på största allvar. Vi känner ett ansvar för att begränsa spridningen av coronaviruset (COVID-19) och bidrar med allt vi kan i detta arbete. Samtidigt gör vi allt vi kan för att försöka underlätta för våra kunder. Vi finns här om du har frågor. Tag kontakt med oss genom att använda “kontakta oss” knapparna nedan eller läs mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt bilinnehav under dessa speciella tider.

Ford följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och har därför vidtagit följande åtgärder:

  • Väsentliga hygien- och rengöringsartiklar tillgängliga för både kunder och anställda.
  • Ökad rengöring i våra anläggningar och regelbunden städning av särskilt utsatta områden.
  • Anställda som kan ha varit i riskzonen för infektion, eller har andningssymtom, stannar hemma. Karantänsregler gäller för alla anställda som varit utomlands under de senaste 14 dagarna.
  • Bilmekaniker och annan personal använder sitt-, ratt- och växelspakskydd och rengör utrustning regelbundet.
  • Vid återlämning av din bil så är alla kontaktytor rengjorda med ett för uppgiften anpassat rengöringsmedel. Personal torkar alltid av och rengör ratt, växelspak, reglage och handtag osv.
  • Vi tar inte i hand när vi hälsar och undviker all kroppskontakt i våra anläggningar.
  • Det viktigaste för oss är hälsan hos våra kunder, våra anställda och våra medmänniskor.

Vi övervakar ständigt situationen och är alltid redo att genomföra nya åtgärder om detta behövs.

Vi vill också ta tillfället i akt att uppmuntra alla våra kunder att läsa och följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten:

Tryggt och säkert, utan att du låter dig begränsas – Fords Kontaktfria Service

Känn dig trygg med Fords Kontaktfria Service – du kan smidigt lämna av och hämta upp din bil utan att komma in på kundmottagningen. Vissa av våra verkstäder erbjuder även hämta- och lämnaservice. Vi kommunicerar med vårt kontaktfria digitala kommunikationsverktyg Ford Video Check med en film till din mobil. Våra fordverstäder arbetar alltid med högt ställda krav på hygien, säkerhet och renlighet. Både för din och för vår personals säkerhet.

Har du frågor? Tag kontakt med vår kundservice

Vår kundservice når du på fordkund@ford.com eller via telefon 031-7071010.

Kontakta en återförsäljare

Våra återförsäljare följer myndigheternas råd och arbetar för att upprätthålla normal drift. Vill du provköra en bil eller behöver du hjälp med att serva din bil? Vi gör allt vi kan för att säkerställa att vi tillgodoser dina behov på ett säkert sätt.

Frågor till Ford Finans

Vid frågor som berör Ford Finans vänligen kontakta kundservice eller läs mer och få svar på de vanligaste frågorna kring bilfinansiering här.

Kontaktfri Service

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi erbjuder service och reparationer precis som vanligt, men anpassat till rådande omständigheter. Med Kontaktfri Service kan du lämna och hämta upp din bil utan att besöka vår kundmottagning. Vid återlämning av din bil så är alla kontaktytor är rengjorda med ett för uppgiften anpassat rengöringsmedel.