Förändrade skatteregler under 2021

Den 1 juli 2018 trädde Bonus-Malus i kraft. Det nya skattesystemet förändrade både fordonskatten för personbilsägare och för tjänstebilsföraren. Detta upplägg förändrades på ett flertal punkter under 2021.

Kostnaden för att köpa en elbil blev lägre, medan bilar med andra drivmedel drabbas av olika skattehöjningar.

VAD INNEBÄR DE NYA SKATTEREGLERNA?

  • Höjd fordonsskatt på bensin- och dieselmotorer
  • Sänkt bonus för laddhybrider med ca 10 000 kr i snitt
  • Höjd bonus för rena elbilar från 60 000 kr till 70 000 kr
  • Höjt förmånsvärde för tjänstebilar efter den 1/7

VILKA ÄNDRINGAR SKEDDE UNDER 2021?

1/1 2021
Tidigare rabatt på miljöbilars förmånsvärde om 40 % /max 10 000 kr/år tas bort, påverkar både befintliga och nya miljöbilar.

1/4 2021
Ändringar i Bonus Malus-systemet börjar gälla, påverkar endast nya bilar registrerade fr.o.m. detta datum.

1/7 2021
Höjning av förmånsvärden, påverkar endast nya bilar registrerade fr.o.m. detta datum.

Vilka konsekvenser dessa ändringar får kan du läsa om i nedanstående avsnitt.

SLOPAD FÖRMÅNSRABATT/10 000-KRONORSAVDRAGET

Den 1 januari 2021 togs den tillfälliga 40-procentiga nedsättningen av förmånsvärdet bort på elbilar, laddhybrider och gasbilar. Den tillfälliga rabatten har tidigare gett en maximal kostnadsreducering på 10 000 kronor. Detta beslut innebär en ökad kostnad på cirka 460 kronor netto per månad för de flesta som har tjänstebil. Vid varje årsskifte uppdateras också befintliga förmånsvärden i samband med att prisbasbelopp och statslåneränta justeras för det nya året.

FÖRÄNDRADE BONUS MALUS-REGLER

Fordonsskatten för bensin- och dieselbilar höjs, samtidigt som beräkningsmodellen för klimatbonus görs om. Kort sagt kan man säga att förändringen innebär att alla bilar dyrare i drift förutom de rena elbilarna.

NYA MALUS-REGLER

  • Utsläppsgränsen från när förhöjd fordonsskatt tas ut sänks till 90 gram koldioxid per kilometer.
  • Den förhöjda fordonsskatten höjs genom att koldioxidbeloppet ökar från 82 kr till 107 kr per gram om fordonet släpper ut mellan 90 och 130 gram koldioxid per kilometer och från 107 kr till 132 kr per gram om fordonet släpper ut över 130 gram koldioxid per kilometer.

BONUS-REGLER

  • Utsläppsgränsen för när ett fordon får ta del av klimatbonus sänktes från 70 gram till 60 gram koldioxid per kilometer.
  • Det högsta bonus-beloppet som ges till de renodlade elbilarna som släpper ut noll gram koldioxid höjs från 60 000 kronor till 70 000 kronor.
  • Laddhybrider fick sänkt klimatbonus. Det högsta bonusbeloppet för laddhybrider blir 45 000 kronor vilket sedan sänks med 583 kronor för varje utsläppt gram upp till 60 gram. I praktiken betyder det att laddhybrider får cirka 10 000 kr mindre i inköpsbonus.

BONUS FÖR ELBILAR

Planen med de nya skattereglerna är att gynna de som köper bilar som går på 100 % el-drift. Regeringen gjorde detta genom att höja miljöbonus på elbilar från 60 000 kr till 70 000 kr. Kom ihåg att utbetalningen av bonusen sker tidigast efter sex månader och endast till första ägaren av bilen!

BONUS FÖR LADDHYBRIDBILAR

Bonusen upp till 60 000 kr för laddbyrider sänktes till max 45 000 kr den 1 april 2021. Bonusen sänks med 583 kronor per utsläppt gram koldioixid upp till 60 gram. Om bilen släpper ut mer, dvs 61 upp till 90 gr/kilometer får den varken bonus eller högre årsskatt.  Dessa har bara den obligatoriska fasta årsvägskatten på 360 kronor.

REGLER FÖR BERÄKNING AV FÖRMÅNSVÄRDET

Beräkningsmodellen för förmånsvärden har gjorts om för att bättre spegla kostnaden att äga en bil privat.

Sedan 1 juli 2021 höjdes alla förmånsvärden så att förmåns- och tjänstebilar blir ungefär lika dyra för förarna som om de köper en ny bil privat. Förmånsbilar med inköpsvärde runt 350 tkr har höjts mest medan förmånsbilar som kostar över 650 Tkr har fått ett lägre förmånsvärde då det så kallade lyxbilstillägget tagits bort.

IDAG BERÄKNAS VÄRDET AV EN BILFÖRMÅN PÅ DETTA SÄTT

0,29 x prisbasbelopp

+ nybilspriset x (0,70 % av statslåneräntan + 0,01)

+ 13 % av nybilspriset

+ bilens fordonsskatt

VILL DU VETA MER?

VÄNLIGEN KONTAKTA DIN NÄRMSTA ÅTERFÖRSÄLJARE SÅ HJÄLPER DE DIG