Vindruta

ÖKAD TRAFIKSÄKERHET MED KLAR SIKT

Viktigt att skador åtgärdas snabbt

En spricka i bilrutan är inte bara fult utan medför både försämrad sikt och säkerhet. Om du fått stenskott eller en annan skada på din vindruta är det viktigt att få det åtgärdat så snart som möjligt. Annars kan fukt tränga in och sprickbildningen fortsätter. Många vet inte att vindrutan faktiskt är en viktig del av bilens bärande konstruktion. En skada medför därför både en försvagning som gör att bilen inte kan ta upp lika mycket krockkrafter vid en kollision, men också sämre sikt med minskad trafiksäkerhet som följd. Vi på Ford är experter på vindruteskador och har du fått en skada hjälper din auktoriserade Fordverkstad dig. Våra auktoriserade verkstäder använder uteslutande originalprodukter och kalibrerar både sensorer och kameror så att din Ford blir precis lika säker som tidigare. Självrisken med Ford Försäkring är 200 kr vid lagning och 1 800 kr vid rutbyte.* I många fall kan vindrutan lagas men är skadan för omfattande eller sitter mitt i synfältet är rutbyte det bästa alternativet. Våra glasexperter gör en bedömning av vilken lösning som är säkrast för din skada.

Byt eller laga din vindruta hos din Fordverkstad

När du lämnar din bil till en auktoriserad Fordverkstad kan du känna dig trygg med att vi använder samma produkter som användes när bilen byggdes på fabrik. Det innefattar allt från lim till specialutrustning för kalibrering. Kompromissa inte med säkerheten utan lämna din Ford för ett vindrutebyte eller lagning hos din Fordverkstad. Då kan du känna dig trygg med att bilen återställs i det skick som Ford byggde den. 

Bra torkarblad är viktigt för klar sikt

Torkarblad som inte tar bort smuts eller vatten ordentligt eller som tar ojämnt vid användning bör bytas. Slitna torkarblad ger sämre sikt och påverkar trafiksäkerheten negativt. Våra verkstäder hjälper dig att byta till nya. Generellt brukar man säga att man bör byta torkarblad två gånger om året, men det beror givetvis på hur långt du kört, klimat och så vidare. Vi rekommenderar att du byter torkarblad i samband med rutbyte eller lagning samt vid service. På våra verkstäder monterar vi Ford originaltorkarblad, anpassade för just din modell och vindruta.

Hur man byter vindrutetorkare

Hur man kontrollerar och byter spolarvätska

You have not enabled functionality cookies. You can watch youtube video here. Delete your cookies to enable this function. Additional help can be found in the cookie policy.
You have not enabled functionality cookies. You can watch youtube video here. Delete your cookies to enable this function. Additional help can be found in the cookie policy.
*Ford Försäkrings aktuella villkor 2020-09-01 för privatägda fordon. För aktuella villkor se ditt försäkringsbrev. Har du ett annat försäkringbolag, kontaka dem alt läs ditt försäkringsbrev för kostnader i samband med glasskador.