Klimatbonus för lätta eldrivna lastbilar

Från den 13 februari 2024 inför Energimyndigheten en klimatpremie för företag, kommuner och regioner som köper nya lätta eldrivna lastbilar. Lätta eldrivna lastbilar är fordon registrerade som lastbilar, med en totalvikt upp till 3,5 ton, som drivs av el eller vätgas.

Hur mycket stöd kan jag få?

  • Stödet baseras på prisskillnaden mellan den eldrivna lastbilen och ett jämförbart fordon, där upp till 30% av kostnaden, max 50 000 kronor, kan täckas.

  • Från 1 januari 2025 minskar maxbeloppet till 40 000 kronor

  • Från 1 juli 2025 till maximalt 30 000 kronor. Detta gäller sedan fram till den 1 oktober 2025, då nya beslut om beviljade stöd inte längre kan fattas av Energimyndigheten.

Vad gör jag för att få bonusen?


  • När behörighet beviljats kan ansökan skickas in och fordonet beställas

  • Stödmottagaren måste ha ett bankgiro eller plusgirokonto kopplat till sitt organisationsnummer för att motta stöd

På Energimyndighetens hemsida finns även en mer detaljerad vägledning för ansökan och utbetalning av stödet.
 

Räkneexempel

  • En E-Transit Custom Trend 320S 136hk kostar 650 000 kr 

  • Motsvarande modell med fossildriven motor är Transit Custom Trend 320S 136hk och kostar 419 000 kr

  • Det stödberättigade beloppet blir då 650 000 kr – 419 000 kr = 231 000 kr 

  • 30% av 231 000 är 69 300. Dock är max stöd under 2024 50 000 kr, vilket blir stödet som ges

Ovan är endast ett exempel. Exakta priser kan skilja sig i verkligheten. 

Räkna ut din miljöbonus

Räkna ut den potentiella miljöbonusen för din eldrivna lätta lastbilar i vår kalkylator*.
Våra eldrivna lätta lastbilar

Ford erbjuder ett brett utbud av transportbilar, där flertalet redan finns eller snart kommer som helt eldrivna versioner.

E-Transit

Nya Transit, byggd för att vara tuffare, mer kapabel och mångsidig än någonsin. Och nu även med nollutsläpp under körning.

E-Transit Custom

Känd för att vara robust och pålitlig, och nu redo för framtiden. Nya Transit Custom är byggd från grunden med nästa generations anslutningsmöjligheter och produktivitet i fokus.

E-Transit Courier

Mer kapacitet för växande företag. Nya Transit Courier är likt tidigare modell kompakt men har också blivit längre, bredare och högre.

Kontakta din återförsäljare

Kontakta din närmaste återförsäljare för mer information om våra eldrivna transportbilar och hur du ansöker om stödet.
VIKTIG INFORMATION