Tillgänglighet

Här på Ford jobbar vi för att leverera en hemsida som är tillgänglig för alla. Därför är sidan utvecklad enligt tillgänglighetsprinciper och riktlinjer som rekommenderas av World Wide Web Consortium (W3C). 

Detta är ett pågående arbete och sidan utvecklas ständigt för att innehållet ska ska följa riktlinjerna kring tillgänglighet.
Riktlinjerna kring tillgänglighet inkluderar:

Tillgång till sidan

Funktioner på vår hemsida (exempelvis Bygg din Ford och Hitta återförsäljare) är responsiva för att kunna användas via både mobila enheter och vanliga datorer.

Fonter och textstorlek

Så långt det är möjligt har vi använt

·         En enkel, sans-serif font på ford.se som är lättläst
·         Riktig text istället för grafik för att minska laddtider och göra dem läsbara även för personer med nedsatt syn

Ändra inställningar

I din webbläsare kan du anpassa textstorleken på hemsidan

Bilder och alt-texter

Där det har varit möjligt och lämpligt har bilder en alternativ-text för skärmläsare. Detta innebär att när en bild visar viktig information kan denna information återges av en skärmläsare.

Kontaktinformation

En länk för att kontakta oss finns i sidfoten på samtliga sidor.