Hållbarhet & klimat

"The Road to Better" är Fords strategi för att bygga mot en bättre värld. Där varje person är fri att förflytta sig och fullfölja sina drömmar. Det är det som driver oss framåt sedan vi började vår resa 1903.

Fords storlek och resurser ger oss en stark position för att kunna driva förändringar mot det bättre - bättre för människor, bättre för vår planet och bättre för samhället. Det innebär bland annat riktade åtgärder för klimatet så som att utforskar mer hållbara tillverkningsmetoder och ett ansvarstagande för vår miljömässiga och sociala påverkan. Vårt syfte är större än att bara bygga fantastiska bilar.

Ansvarstagande

Hållbarhet är en drivkraft bakom all vår verksamhet idag och vi har ambitiösa planer för morgondagen. Från renare transporter och tillverkning till hur råvaror utvinns och produceras samt förbättring av mänskliga rättigheter och vitalisering av samhällen. Ansvarsfulla, transparenta och hållbara försörjningskedjor är avgörande för en framgångsrik omställning mot en helt elektrisk fordonsflotta.

Människor

Vi respekterar mänskliga rättigheter och är dedikerade att se till att ingen känner sig exkluderad av Ford. Människor kommer först. Vi har haft topplaceringar i Handikappindexets "Bästa arbetsplatser för inkluderande av funktionshindrade" i sex år hittills. Vi har också byggt upp partnerskap med IRMA och Responsible Supply Chain Initiative, för att säkerställa rättvisa arbetsförhållanden från början till slut i våra leveranskedjor.

Klimatpåverkan

I Europa kommer vi endast att erbjuda helt elektriska personbilar från år 2030, följt av endast helelektriska transportbilar från 2035. Dessutom strävar vi efter att uppnå koldioxidneutralitet för samtliga av våra europeiska tillverkningsanläggningar, logistik och leverantörer till 2035. Vi köper redan förnybar energi till alla våra tillverkningsanläggningar över hela Europa och det är bara början.

Vatten

Vi har minskat mängden färskvatten som används i vår tillverkningsprocess med 78 % sedan år 2000, vilket sparar miljarder liter vatten per år. Vårt nästa mål? Att helt eliminera färskvattenanvändning i våra tillverkningsprocesser globalt och endast använda det för mänsklig konsumtion. Detta sparar färskvatten i samhällen nära våra anläggningar, vilket minskar vår sociala och miljömässiga påverkan på de områden vi verkar i.

Material

Varje affärsbeslut kan påverka. Det är därför vi bygger en ansvarsfull materialkedja - vi siktar på att använda stål som har ett minskat koldioxidavtryck, åtagit oss att köpa minst 10 procent "nästan noll" koldioxidstål och aluminium till år 2030, som en del av First Movers Coalition.

Energi

Användningen av förnybar energi är en viktig del av vår miljöstrategi. Det är därför 100 % av elen som köps på våra europeiska tillverkningsanläggningar kommer från förnybara källor – och kommer att fortsätta att vara det.

Avfall

I våra europeiska anläggningar har vi inte skickat något avfall till en deponi sedan år 2016, med ett löfte att göra samma sak på våra globala anläggningar. Och vi strävar efter att till år 2030 eliminera användningen av engångsartiklar i plast.

Bättre produkter & tjänster

Vi bygger ikoniska bilar och vi bygger dem på rätt sätt. Under år 2023 och 2024 elektrifierar vi fler modeller och digitaliserar vårt ekosystem av tjänster för att säkerställa att vi använder hållbara arbetsmetoder i allt vi gör.

Elektrifiering

Vi gör elekrifiering ikonsikt. Utan kompromisser. Från Mustang Mach-E till E-Transit arbetar vi hårt för att introducera 7 helt nya, helt elektriska fordon i Europa år 2024, och sedan vidare till 100 % elektrifiering av vårt sortiment av personbilar till 2030 och kommersiella fordon till 2035.

BLUEOVAL CHARGE NETWORK

Vi gör övergången till elfordon så enkel som möjligt - alla ska ha friheten att köra elektrifierat. Med BlueOvalTM Charging Network har elbilsförare tillgång till över 600 000 offentliga laddningsställen över hela Europa – inklusive IONITY-snabbladdare.

Säkerhet

Vi är engagerade i att designa och bygga säkra kvalitetsfordon och det förändras inte när fokus nu ligger på elbilar. Mustang Mach-E fick ett 5-stjärnigt Euro NCAP-säkerhetsbetyg och vi implementerar förarassistansteknik specialicerad för Europa.

Innovation

Hållbarhet är kärnan i vår innovationsstrategi och vi utnyttjar teknikens kraft för att tillhandahålla smarta lösningar för vardagen. Vi gör elbilsladdning tillgänglig och utvecklar en robotarm för förare med funktionshinder. Vi forskar kring framtidens battericellsteknik och går mot en tillverkningsprocess med sluten slinga och mycket mer.

Inga animaliska produkter

Vi har utvecklat Sensico, ett syntetiskt material med alla fördelar som äkta läder har, vilket gör att vi kan bygga vackra, läderfria fordon. Vi rullar ut detta i hela vårt fordonssortiment, med början på Mustang Mach-E, Puma och Kuga.

Återvinn din gamla Ford

Din gamla bil har nått slutet på sin väg, och du undrar vad som händer härnäst. Vi tar emot den för återvinning helt kostnadsfritt och ser till att den återvinns på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med de bestämmelser som finns.

Bättre tillsammans

Vi kan göra större framsteg när vi arbetar tillsammans och vi vet att vi inte kan göra det här ensamma. Vi är med och skapar en omgivning som vi alla lever i tillsammans – där vi tar ansvar och till och med lanserar ett djärvt initiativ som heter Park The Car, för att hjälpa till att minska antalet onödiga bilresor.

Park the Car

Att bygga en säkrare och hälsosammare framtid kräver mer än bara omställning till elfordon – ibland kräver det faktiskt inget fordon alls. Så vi uppmuntrar dig att ibland lämna bilen för en promenad eller cykla på kortare resor. Att köra ansvarsfullt handlar inte längre bara om säkerhet, det handlar också om att ta hand om vår miljö och vår hälsa.

Partnerskap

Vi är samarbetsdrivna och tar stort mänskligt och miljömässigt ansvar tillsammans med våra partners. Ford är en del av Catena-X, ett nätverk inrättat för att upprätta datastandarder för fordonsindustrins värdekedja. Vi lanserade M2030 under 2016 till 2022 för att hjälpa våra leverantörer att implementera bästa miljöpraxis. Vi gick med i Drive Sustainability-partnerskapet som syftar till att införliva hållbara arbetssätt genom hela fordonsförsörjningskedjan och vi var den första amerikanska biltillverkaren som gick med i Initiative for Responsible Mining Assurance, som arbetar för att främja mer hållbara sociala och miljömässiga metoder inom gruvdrift.

Gemenskaper

Vi fokuserar på de samhällen vi arbetar och lever i. Vi har byggt ett stort nätverk av ideella organisationer, samhällsgrupper och andra företag i över 50 länder, investerar i våra anställda och ger miljoner i donationer till välgörenhet via vår globala filantropiska arm, Ford Fund. Vi lanserade också CV in the City, vårt svar på en Ford Pro-rapport i samarbete med Reuters, som syftar till att bekämpa mängden trängsel och föroreningar som orsakas av leveransboomen i Europeiska städer.

Parisavtalet

Vi är stolta att vara den första amerikanska biltillverkaren att anpassa vår verksamhet till Paris klimatavtal. Ett kraftfullt ställningstagande och budskap till resten av fordonsindustrin att vi fortlöpande vill begränsa vår påverkan på den globala uppvärmningen.

Mål för hållbar utveckling

Sedan 2016 har Ford undertecknat FN:s mål för hållbar utveckling. En 17-stegs plan för företag som linjerar med våra åtaganden, inriktad på mänskliga rättigheter, klimatförändringar och mer. "För fred och välstånd för människor och planeten - nu och i framtiden."