Återvinn din ford

I Sverige lever en bil i genomsnitt 17 år innan det är dags för skrotning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen, den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. 

Bilåtervinning

2007 kom EU:s ELV-direktiv om uttjänta fordon (2000/53/EC) som fastställer att tillverkare ska stå för hela eller en avsevärd del av kostnaden för att ta hand om uttjänta fordon som saknar värde eller har ett negativt marknadsvärde. Det gäller alla fordon inom respektive varumärke. Tillverkarna och deras samarbetsparter måste även uppfylla stränga återvinningsmål; 85 % av fordonsvikten år 2006 och 95 % år 2015. Det är viktigt att bilen lämnas in för återvinning hos en auktoriserad bildemonterare så att den tas om hand på ett miljöriktigt sätt. På så sätt säkerställs att inga oönskade ämnen sprids i naturen. Fordägare kan kostnadsfritt lämna in sin bil (om den är komplett) för återvinning, oavsett ålder på bilen. Ford är partner i det rikstäckande återvinningsnätet Bilretur som är ett nationellt nätverk av länsstyrelsen auktoriserade bildemonterare. Alla bildemonterare i nätverket är även miljö och kvalitetscertifierade. När bilen kommit till bildemonteraren töms den på vätskor. Batteriet och andra komponenter som innehåller ämnen som inte får spridas i naturen demonteras. Därefter kommer bilen att gå via ett antal olika system för att kunna bli nytt material. 
Ford car key beeing handed over

VANLIGA FRÅGOR KRING BILÅTERVINNING


Vad är ett uttjänt fordon?
Ett uttjänt fordon är ett motorfordon som klassificeras som avfall. Dess komponenter och material klassificeras också som avfall. Avfall är allt som du kasserar, avser att kassera eller måste kassera. Det inkluderar material som skickas för återvinning eller återanvändning.Alla bestämmelser i lagstiftningen om uttjänta fordon gäller för alla personbilar och transportbilar med högst nio säten och en vikt på upp till 3 500 kg.

Hur mycket kostar det för mig?
Det är gratis om villkoren nedan är uppfyllda.

Vilka är villkoren?
Bilretur accepterar uttjänta fordon när de levereras till en av de auktoriserade bildemonterarna eller insamlingsplatserna, och när de uppfyller följande villkor: Fordonet är en personbil eller transportbil med högst nio säten, och som väger högst 3500 kg. Den är komplett, dvs. innehåller de väsentliga komponenterna, inklusive motor, växellåda, kaross, hjul och katalysator (om sådan var monterad) Den innehåller inget extra avfall (t.ex. trädgårds- och hushållsavfall, extra däck etc.)

Vilka dokument ska jag ta med mig? Vilka dokument kommer att utfärdas?
Du måste ta med ett foto-ID och båda registreringsbevisen för din Ford till någon av Bilreturs auktoriserade bildemonterare eller insamlingsplatser.  Vanligtvis kommer skrotningsintyget att utfärdas efter 24 timmar, och fordonet blir avregistrerat i bilregistret. Denna process garanterar att fordonet kommer att skrotas på ett lagligt och miljömässigt korrekt sätt. Transportstyrelsen skickar en bekräftelse med post som verifikation på genomförd avregistrering.

Vad händer hos den auktoriserade  bildemonteraren?
Vissa komponenter som däck, batterier, glas och vätskor kommer att avlägsnas. Alla återanvändbara delar eller system som kan renoveras kommer att avlägsnas. Icke-metalliska delar avlägsnas och/eller demonteras. Karossen krossas och komprimeras och skickas därefter för att genomgå en återvinningsprocess.

Var ligger närmaste auktoriserade bildemonterare eller insamlingsplats?
Kontakta Fords kundtjänst eller gå till www.bilretur.se

AUKTORISERADE ÅTERVINNINGSTATIONER

Ford stödjer kassering av uttjänta fordon genom specificerade auktoriserade bildemonterare. Dessa följer de korrekta rutinerna för hantering, bearbetning och kassering av skadliga material och har korrekta tillstånd.

Ford erbjuder detaljerad nedmonteringsinformation till dessa bildemonterare via det internationella informationssystemet för nedmontering (IDIS). Det är gratis för alla bildemonterare att få tillgång till detta system i länder som omfattas av IDIS.

För mer information kan bildemonterare antingen kontakta kundtjänst eller ELVEU@ford.com
Open road in misty landscape