REACH

Ford har åtagit sig att främja ansvarsfull tillverkning, hantering och användning av våra produkter. Det är därför vi stödjer de underliggande målen för REACH, en EU -förordning som gäller registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Vi stödjer specifikt förordning EG 1907/2006) artikel 33 (1).  Det beror på att förordningen avser särskilt farliga ämnen (SVHC) som finns på den aktuella listan för godkännande.

Om dessa ämnen finns i en produkt är det viktigt att garantera säker användning. Förordningen är utformad för att göra det möjligt för kunder att vidta lämpliga riskhanteringsåtgärder: ett mål som vi till fullo stöttar.

MODELL

REACH PDF

Ford Edge Hämta PDF
Mustang Mach-E Hämta PDF
Ford Mustang Hämta PDF
Ford Explorer Hämta PDF
Ford Courier Hämta PDF
Ford Fiesta Hämta PDF
Ford Eco Sport Hämta PDF
Ford Puma Hämta PDF
Ford Focus Hämta PDF
Ford Mondeo Hämta PDF
Ford Galaxy & S-MAX Hämta PDF
Ford Kuga Hämta PDF
Nya Ford Ranger Hämta PDF
Ford Ranger Hämta PDF
Ford Custom Hämta PDF
Ford Transit Hämta PDF
Ford Connect Hämta PDF
Nya Ford Connect Hämta PDF