Bluetooth med röststyrning

BLUETOOTH MED RÖSTSTYRNING

Ring och ta emot handsfree-samtal, välj musik, få vägbeskrivningar eller justera temperaturen

Tekniken är lätt att använda och utformad så att du ska kunna utnyttja bilens avancerade funktioner maximalt medan du sitter bakom ratten.

Så här sätter man igång

Innan man kan använda sin telefon i sin Ford måste man upprätta enBluetooth®- anslutning. Så vid behov ska du angående Bluetooth®-funktioner se efter i bruksanvisningen till din mobiltelefon och sedan: Sätt på telefonens Bluetooth®-funktion. I Bluetooth-menyn på din telefon, leta reda på ”Ford Audio” och välj den. En personlig PIN-kod visas nu på radiodisplayen. Skriv in denna PIN i din mobiltelefon. Om ingen PIN visas på radiodisplayen, skriv in ”0000” i din mobiltelefon och sedan den PIN som visas på radiodisplayen. Om din telefon frågar om du vill att denna anslutning ska vara automatisk i framtiden ska du bekräfta med ”Ja”. Nu är din telefon aktiv och du kan använda handsfree-funktionerna.

Tips: Om du tillåter Bluetooth® -uppkopplingen till Ford Audio kommer din telefon automatiskt att ansluta när bilen startas (se bruksanvisningen till din telefon). Om Bluetooth®-anslutningen är ostadig kan det hjälpa om du stänger av och sätter på din mobil ibland. Det går att registrera upp till sex mobiltelefoner i systemet men endast en kan vara den aktiva telefonen som används för att ringa och ta emot samtal på. Det finns flera sätt att ringa samtal med Fords ljudsystem som beskrivs i nästa avsnitt

Ring via Bluetooth

Ford Bluetooth® med röststyrning gör att du kan ringa och ta emot samtal, lagligt och utan uppehåll. En mikrofon, diskret placerad, hör dina röstkommandon och för att aktivera systemet trycker du på ”Röstknappen” på ratten eller instrumentbrädan och därefter säger du ditt kommando. Om du till exempel vill komma åt dina klimatanläggningsreglage (i förekommande fall) ska du bara säga ”Klimat”. För CD-spelaren, säg ”CD” osv. Om du behöver hjälp av systemet, säg bara: ”Hjälp” När du väl har tryckt på ”Röststyrningsknappen” för att aktivera systemet använder du bara enkla kommandon – som ”slå nummer” – för att använda din Bluetooth-mobil® också. 

Så här ringer man genom att skriva in nummer på knappsatsen till radion. 

Du kan mata in det telefonnummer du vill ringa manuellt. Tryck på ”Telefonknappen” på knappsatsen till din radio och skriv in numret. Tryck sedan på den gröna mottagningsknappen märkt ”Slå nummer” så kopplar systemet upp dig. Du kan avsluta samtalet genom att trycka på den röda mottagningsknappen med texten ”Slut”. Vissa radiomodeller har inte denna funktion. 

Så här ringer man med hjälp av röststyrning. 

Ditt Ford-ljudsystem kan koppla ditt samtal med hjälp av röstkommando. 

Tryck på knappen för ”röst” (lägesknapp). Systemet svarar med ett ”pip”. Säg ”Telefon” så svarar systemet tillbaka med ”Telefon”. Säg ”Slå nummer” så kommer systemet att svara med ”Vilket nummer?”. Skriv in önskat telefonnummer enligt beskrivning nedan. Systemet kommer att svara med telefonnumret och lägga till ”Fortsätt”. Fortsätt att skriva in numret eller säg ”Slå numret”. Systemet kommer att svara med ”Slår numret”. 

 Säg telefonnumret i grupper av siffror eller som en oavbruten rad av siffror. Systemet kommer att upprepa siffrorna i ett svep. Använd inga fyllnadsord. 

Tips: Du kan säga röstkommandot för ”Slå numret” direkt efter du säger hela numret.För att göra det enklare att slå numren kan du använda röstkommandon till att spara upp till tjugo nummer under motsvarande namn och sedan ringa dem via ”Namnlistan”. För ytterligare information, se bruksanvisningen till din Ford. 

Så här slår du ett av numren i din telefonbok med hjälp av radiosystemet

Ljudsystemet i din bil använder den personliga telefonboken som är lagrad på din mobiltelefon (förutsatt att telefonen stöder denna funktion). Endast de kontakter som finns sparade i ditt telefonminne visas och överförs till bilen. För att kunna använda namnen i din personliga telefonbok måste du trycka på ”Telefon-knappen” på din radio. Titta i menyn till ”Telefonboken” och välj det namn du vill ha och tryck sedan på den gröna svarsknappen för att ”slå numret”. 

Så här ringer man ett nummer från din telefonlista med hjälp av radiosystemet.

Ett annat sätt att ringa ett samtal är att använda samtalslistan (om din mobiltelefon har denna funktion) på din mobiltelefon.Tryck på ”Telefonknappen” och välj något av följande från menyn: Missade samtal, Mottagna samtal eller Uppringda nummer. Välj det nummer du vill ha från de nummer som finns sparade där och tryck på den gröna svarsknappen för att ”slå numren”. 

Så här tar man emot samtal

Du kan ta emot inkommande samtal genom att trycka på den gröna svarsknappen märkt ”Ta emot” eller knappen märkt ”Ring”.

USB/Ipod-användning

Du kan ansluta ett antal olika mobila musikkällor till ljudsystemet i din Ford och lyssna på varje låt med högkvalitativt stereoljud. Beroende på ljudsystem kan du välja följande musikkällor. 

USB-lagringsenhet: Sätt bara in ett USB-minne i USB-porten och välj detta (t.ex) som uppspelningskälla i menyn till ditt ljudsystem.
Du ser filstrukturen på ditt USB-minne på displayen. Ljudformat som stöds: MP3, WMA** och WAV. 

Apple iPod/iPhone: Du kan enkelt använda din iPod eller iPhone precis som du brukar när du använder Fords ljudsystem. För bästa användningskomfort och högsta ljudkvalitet rekommenderar vi Apples original-USB-kabel. 

Bluetooth® -musikkälla: Via Bluetooth®-anslutningen kan man strömma musikspår trådlöst från sin mobiltelefon. 

Anslut den musikspelare du vill använda till ljudsystemet i din Ford. Välj önskad källa (USB, iPod eller Bluetooth®) genom att trycka på ”AUX”-knappen upprepade gånger tills du ser namnet på displayen, eller använd röststyrning så kommer den enhet du valt att automatiskt börja spela. Tips: Du kan också använda USB-porten till att ladda din mobila enhet. 

Röststyrning

Röstkommandon gör det möjligt för dig att styra både ljudsystemet i din Ford samt din mobiltelefon. Du kan styra flera funktioner med hjälp av en färdig lista med enkla röstkommandon. För att aktivera systemet trycker du bara på ”röststyrningsknappen” på ratten eller en av rattspakarna och säger ditt kommando. Om du till exempel vill komma åt dina klimatanläggningsreglage (i förekommande fall), säg ”Klimat”. För CD-spelaren, säg ”CD” osv. De flesta Bluetooth® -mobiler kommer att vara kompatibla med din Ford och du kan styra din genom att använda kommandon som ”slå nummer”. Om du skulle behöva hjälp med systemet behöver du bara säga: ”Hjälp”.