Kom igång med Ford Sync

Parkoppla första gången

Gå till Meny och sedan till Lägg till telefon. Följ anvisningarna på skärmen. Du uppmanas nu att söka efter din bilmodell i telefonen. Välj din bilmodell när den visas i telefonen. Bekräfta att det sexsiffriga nummer som visas på telefonen matchar det sexsiffriga numret på pekskärmen. När parkopplingen är klar visas ett meddelande på pekskärmen. Din telefon kommer eventuellt att uppmana dig att godkänna informationsåtkomst för systemet. För att kontrollera om din telefon är kompatibel, se telefonens bruksanvisning.

Du kanske vill ansluta via Bluetooth®-funktionen på din telefon? Se då till att Bluetooth® har aktiverats och välj telefonens namn när det visas på pekskärmen. Följ sedan steg 5, 6 och 7 ovan.
Ford Sync screen

Uppkopplad navigering

SYNC 4A-navigationen utvecklas kontinuerligt för att passa dina behov och kartdata i bilen uppdateras via molnet. Molnbaserad uppkoppling möjliggör trafikinformation i realtid för mer avancerad ruttplanering och tillgång till en mängd ytterligare information, till exempel de senaste väderuppdateringarna och de bekvämaste offentliga laddningsstationerna längs din rutt baserat på din aktuella laddningsstatus och uppskattade körområde. 
Ford Mustang Mach-E interior with Stockholm seen outside

Navigering med Sync

Hur man navigerar i Ford SYNC 3-systemet
Ford SYNC 3 med AppLink använder resmålssangivelse i ett steg, vilket innebär att adressuppgifterna kan anges i ett fält istället för flera. Svep- och nypgester kan användas för att ändra kartvyn. När kartan visas i helskärmsläge döljs knapparna längst ner på skärmen efter tio sekunder för att visa ett större kartområde. Navigeringssystemet finns som tillval och ger en komplett 3D-upplevelse med roterande, upphöjd kartvy, förbättrad grafik och bilder av byggnader som är intressepunkter. Motorn i Ford SYNC 3 med AppLink använder "suddig logik" för att rätta stavfel och andra misstag när resmålet anges.

Hur man navigerar till ett resmål med hjälp av pekskärmen
Välj satellitnavigeringspanelen eller kartområdet på startsidan.Välj resmål.Använd tangentbordet för att ange ditt resmål. Resmål kan anges på flera olika sätt: som adress, intressepunkt, korsning, ort, postnummer, latitud- och longitudkoordinater. Intressepunkter eller matchande tidigare resmål visas. Visningsordningen för listan över matchande rutter kan sorteras efter bästa matchning eller avstånd, eller filtreras så att endast intressepunkter som finns med i Michelin-guiden visas. Välj lämplig panel. Välj bakåtpilen för att återgå till listan över rutter. Från listan över matchande rutter väljer du lämpligt alternativ och resultat. En karta över resmålet visas tillsammans med alternativ. Välj startpanelen för att starta ruttguiden till resmålet. Navigeringen inleds så fort bilen är i rörelse.

Hur man lägger till en vägpunkt med hjälp av pekskärmen
Avstånd till resmålet: Välj detta för att visa avståndet till vägpunkten eller resmålet. Tid till resmålet: Välj detta för att visa hur lång tid som återstår till vägpunkten eller resmålet. Uppskattad ankomsttid: Välj denna panel för att visa uppskattad ankomsttid. Denna information visas automatiskt. Välj sedan Stäng. När bilen börjar köra startar ruttguidens ljudfunktion.

Hur man sparar hem-, arbets- eller favoritadress med hjälp av pekskärmen
Hem-, arbets- och favoritadresser kan sparas till Ford SYNC 3 med AppLink, vilket gör det möjligt för föraren att ställa in dessa resmål med ett enda knapptryck. Följ de enkla anvisningarna nedan:

Välj resmål. Ange om adressen ska läggas till som favorit, hem eller arbete. Välj till exempel Hem. Bekräfta valet genom att trycka på Ja. Skriv in hemadressen eller använd sökrutan för att hitta den. En lista över matchande resmål visas. Välj lämpligt resultat. En karta över resmålet visas. Välj Spara. Adressen läggs till i favoritlistan. En husikon visas bredvid adressen för att identifiera den som hemadress.Restiden från hemadressen till nuvarande position visas också.

Hur man använder röstkommandon för att navigera
Vill du använda röstkommandon för att navigera istället? Varför inte ladda ner vår behändiga lista över röstkommandon. Lär dig hur enkelt det är att hitta resmål, intressepunkter, med mera.
Ford interior with Sync screen

UNDERHÅLLNING

SYNC UNDERHÅLLNING

Hur man väljer en ljudkälla med hjälp av pekskärmen
När du har anslutit din enhet visas namnet på enheten. Beroende på enheten kommer musikbiblioteket att indexeras automatiskt. För att lyssna på en ljudkälla väljer man helt enkelt motsvarande panel på skärmen. Fler funktioner är ex att två telefoner kan parkopplas till systemet på samma gång. En kan användas som telefon och den andra som mediaenhet. Även Apple-produkter kan anslutas via din originalkabel från Apple.

Hur man använder röstkommandon
Tryck på röstknappen på ratten och säg en radiofrekvens. Ford SYNC 3 med AppLink ställer automatiskt in den angivna frekvensen.Om personen i bilen lyssnar på radio och istället vill höra musik från en USB-enhet kan röstkommandon användas för att enkelt växla från en källa till en annan.Tryck på röstknappen.Säg "USB".Musik från USB-enheten spelas.

Lär dig hur du använder dina SYNC 3-inställningar
Hur du öppnar dina SYNC 3-inställningar:Välj inställningsknappen för att öppna inställningsmenyn. Välj vart och ett av menyalternativen för att se vad de kontrollerar. Här är några exempel:Ljudinställningen ger dig möjlighet att kontrollera ljudkvalitet och volymnivå. Om du väljer klockan kan du ändra klockinställningarna, inklusive tidszon och aktuell tid.  Använd inställningar för att hantera dina Bluetooth-enheter. Du kan t.ex. stänga av och aktivera Bluetooth samt visa information om dina anslutna enheter. Använd inställningar för att visa, ändra och spara dina navigeringsinställningar. I den allmänna menyn kan du välja systemspråk, ange om avstånd ska visas i miles eller km, samt ställa in temperaturskala (Celsius eller Fahrenheit). Med hjälp av inställningsalternativen kan du även aktivera och inaktivera Apple CarPlay och Android Auto. Mer information finns i din fordonsmanual.

Få reda på mer om andra funktioner i SYNC 3 med AppLink
Apple CarPlay och Android Auto imiterar din anslutna enhet, inuti din Ford-bil. Genom att helt enkelt ansluta din Apple- eller Android-enhet har du direkt och enkel åtkomst till telefoninformation, musik, kartor och appar från utomstående parter via pekskärmen.

Hur man ansluter till Apple CarPlay
Anslut din Apple-enhet via originalkabeln från Apple till bilens USB-port.När Apple-enheten ansluts visas CarPlay på pekskärmen.Startbilden i Apple CarPlay-menyn visar dina standardappar från Apple.Du är nu redo att utforska fördelarna med Apple CarPlay med SYNC 3. Kompatibel Apple-modell: iPhone 5 eller senare; Kompatibel iOS-version: iOS 7.1 eller senare. För att kunna använda Android Auto måste din enhet vara minst OS-version 5.0 (Lollipop) eller nyare. Innan du använder Android Auto måste det aktiveras i SYNC 3-inställningarna. Android Auto måste aktiveras både via bilens Bluetooth och dess USB-port.   Se först till att Bluetooth har aktiverats och anslut sedan din Android-enhet via originalkabeln till bilens USB-port.När enheten ansluts visas Android Auto på pekskärmen. Startbilden i Android Auto-menyn visar dina standardappar. Du är nu redo att utforska fördelarna med Android Auto med SYNC 3.

SYNC 3-versionen AppLink
Ford SYNC 3 med AppLink har utrustats med AppLink, som erbjuder ett utbud av användbara appar samtidigt som det stöder Fords princip att att föraren ska hålla händerna på ratten och blicken på vägen. AppLink gör det möjligt att öppna och kontrollera Ford-godkända appar som installerats på en telefon via pekskärmen och röstkommandon. När en app används visas den på skärmen i Ford SYNC 3 med AppLink. Vissa appar kan ges åtkomst till fordonsdata, som till exempel GPS och vägmätare, om användaren ger sitt tillstånd.

Hur du använder din iPhone och Siri Eyes Free
Genom att aktivera Siri via SYNC 3 med AppLink behöver du inte sträcka dig efter din iPhone. Innan du börjar använda Siri Eyes Free måste du först se till att din iPhone har parkopplats till SYNC 3 med AppLink-systemet. När din iPhone har parkopplats till SYNC 3 med AppLink finns det två sätt att få åtkomst till Siri: Ett är att välja telefonikonen på din pekskärm och sedan trycka på Siri-panelen. Panelen kommer att ändra färg för att ange att Siri nu har aktiverats. Det andra sättet att få åtkomst till Siri är via knapparna på ratten.Tryck på röstaktiveringsknappen. Håll ner knappen i cirka 2 sekunder. Du kan nu använda SYNC 3 med AppLink för att tala med Siri, utan att använda händerna.
Ford interior with Sync screen

Uppdateringar

Håll systemet uppdaterat

Här finns guider för hur du uppdaterar ditt SYNC-system samt kartfunktionen.

GUIDE - UPPDATERA SYNC 3 (PDF)

GUIDE - UPPDATERA KARTFUNKTION (PDF)
Ford Mustang Mach-E interior with Sync 4 screen