Fords framtid

På Ford har vi ett stolt arv men ser också fram emot en spännande framtid. Vi är jobbar för att utveckla morgondagens mobilitetslösningar på ett hållbart sätt, så att även kommande generationer kan njuta av friheten i en Ford.

Från bilar till mobilitet

Idag är Ford en av de mest progressiva biltillverkarna i världen, som har gått ifrån att vara ett traditionellt bilföretag till att bli mer ett mobilitetsföretag som värderar hållbarhet och socialt ansvarstagande högt. Under de senaste femton åren har Ford varit med på Ethispheres lista över världens mest etiska företag åtta gånger, vilket är mer än någon annan biltillverkare.

Ford genomgår nu en omställning till elektrifiering där man kommande år introducerar elektrifierade alternativ i alla bilmodeller, som inkluderar allt från mildhybrider till helelektriska bilar på såväl person- som transportbils-sidan. Fords första helelektriska personbil Mustang Mach-E lanserades över världen i början av 2021, och året därpå lanserades den första helelektriska transportbilen E-Transit.

Utveckling och ny teknologi

Fords bilar utvecklas och designas utifrån människan som ska köra bilen – Human Centered-Design. Man utvecklar bilar med föraren i fokus, och tar ställning till behov, vilja och passion hos dagens och framtidens förare.

Istället för att ta fram prototyper som man tror att människor kanske vill ha, konceptualiserar man varje ny modell som byggs och säljs utifrån det behov som man vet att människor har.

Ford har under de senaste åren introducerat en rad nya teknologier. Bland annat SYNC4, vårt senaste infotainment-system. Det är Fords första system där AI och maskininlärning spelar en betydligt större roll, och ett system som i allra högsta grad anpassar sig efter användaren. Systemet känner exempelvis igen vem det är som kör bilen, och laddar inställningar efter det.

Nya SYNC 4A erbjuder dessutom over-the-air uppdateringar i molnet vilket gör det avsevärt enklare att uppdatera mjukvaran i bilen.

Hållbarhet

"The Road to Better" är Fords strategi för att bygga mot en bättre värld. Där varje person är fri att förflytta sig och fullfölja sina drömmar. Det är det som driver oss framåt sedan vi började vår resa 1903.

Fords storlek och resurser ger oss en stark position för att kunna driva förändringar mot det bättre - bättre för människor, bättre för vår planet och bättre för samhället. Det innebär bland annat riktade åtgärder för klimatet så som att utforskar mer hållbara tillverkningsmetoder och ett ansvarstagande för vår miljömässiga och sociala påverkan. Vårt syfte är större än att bara bygga fantastiska bilar.

Tillverkning

Nya fordon är under utveckling som kommer att komplettera våra redan elektrifierade ikoner, som Mustang Mach-E och E-Transit. Ford investerar 2 miljarder dollar för att modernisera vår fordonsmonteringsanläggning i Köln, Tyskland, för att förbereda för vår helelektriska framtid. 

Denna modernisering är ett viktigt steg för att uppnå våra ambitiösa klimatmål - 100 % av våra personbilar ska vara elektrifierade till 2030 och samtliga fordon till 2035.